170 Χρόνια μεθυστικής πορείας… Σχετικά με εμάς

Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι

To https://callicounisshop.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Ποτοποιία Καλλικούνης ΑΕ, η οποία εδρεύει στο 7ο χλμ Καλαμάτας – Μεσσήνης .Ο κάτοχος του δικτυακού τόπου https://callicounisshop.gr , προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

To https://callicounisshop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα εγκαίρως, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.
To https://callicounisshop.gr δεσμεύεται όσον αφορά την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στον ιστότοπο https://callicounisshop.gr, στο βαθμό που αυτές είναι πρωτογενείς πληροφορίες προερχόμενες από το ίδιο και τους συνεργάτες του. Όταν υπάρξει η ανάγκη αναμετάδοσης ή αναπαραγωγής πληροφοριών από εξωτερικές πηγές (π.χ. διαδίκτυο ή τύπο) το https://callicounisshop.gr δεσμεύεται να αξιολογεί τις ανά μεταδιδόμενες πληροφορίες στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την εγκυρότητα τους.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλες οι πληροφορίες που θα βρείτε στον παρόντα ιστότοπο (web site) https://callicounisshop.gr (άρθρα, κείμενα, περιγραφές, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες κλπ.) αλλά φυσικά και όλα τα διακριτικά γνωρίσματα https://callicounisshop.gr όπως πχ. το λογότυπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του https://callicounisshop.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση του https://callicounisshop.gr

Όροι Χρήσης

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος https://callicounisshop.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του https://callicounisshop.gr. Η χρησιμοποίηση από τον επισκέπτη ή μέλος του διαδικτυακού τόπου https://callicounisshop.gr σημαίνει αυτόματη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Χρήσης. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ή όσο ορίζει ο νόμος για τη κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους.

Προσωπικά Δεδομένα

To https://callicounisshop.gr τηρώντας και εφαρμόζοντας τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλεται προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.
Τα στοιχεία που διατηρεί το https://callicounisshop.gr είναι αυτά που ο επισκέπτης/χρήστης αποστέλλει με δική του ευθύνη μέσω οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας ή εκτέλεση αγοράς και η διατήρησή τους στα αρχεία του https://callicounisshop.gr γίνεται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη τους. Όλα τα στοιχεία τηρούνται σε ασφαλή ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Το https://callicounisshop.gr συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (για παράδειγμα επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, τράπεζες, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων όπως το Paypal, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), εταιρείες είσπραξης οφειλών κλπ.) υπηρεσίες καταγραφής στατιστικών, παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. κέντρα υπολογιστών, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή και την εξασφάλιση των δεδομένων ή και την εξυπηρέτηση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.
Εντούτοις, το https://callicounisshop.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, και δεν αναλαμβάνει τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Cookies

Το https://callicounisshop.gr δε χρησιμοποιεί μόνιμα cookies (persistent cookies) για να συγκεντρώσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών κατά την πλοήγηση του επισκέπτη στο δικτυακό του τόπο. Εν τούτοις, ορισμένες ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιούν προσωρινά (session) cookies, τα οποία διαγράφονται μόλις ο Browser του επισκέπτη ή και χρήστη κλείσει και τερματιστεί η σύνδεσή του με το διαδικτυακό τόπο του https://callicounisshop.gr

Σύνδεσμοι σε άλλα sites

Το https://callicounisshop.gr περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το https://callicounisshop.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .
IP Addresses (“Διευθύνσεις IP”)
Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη ή και χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο https://callicounisshop.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή για την προστασία από κακόβουλες επιθέσεις προς το https://callicounisshop.gr υπόκεινται δε στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται προηγουμένως.

Σχετικά με τα προϊόντα – Χαρακτηριστικά
To https://callicounisshop.gr προσπαθεί να απεικονίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών κά. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης), παρά τη διαρκή προσπάθειά μας για το αντίθετο.

Τιμές

Όλες οι τιμές που αναγράφονται στις σελίδες του https://callicounisshop.gr είναι σε ευρώ ανά μονάδα όπως αυτή εμφανίζεται στα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος και συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα και νόμιμο ΦΠΑ και άλλους φόρους όπως ο ΕΦΚ. Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας τυχόν έξοδα αποστολής, δασμοί ή τέλη τα οποία μπορούν να ισχύουν ανάλογα με τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας σας.
Οι τιμές δύνανται να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Οι τιμές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες και όχι για τα φυσικά καταστήματα.
Προσφορές & Δώρα
Το https://callicounisshop.gr στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών για την καλύτερη προβολή του δικτυακού του τόπου δύναται να δημοσιεύει προσφορές και να χαρίζει δώρα. Τα προϊόντα σε προσφορά (είτε σε καλύτερη τιμή, είτε σε ελεύθερο προϊόν) δεν επιστρέφονται ούτε ανταλλάσσονται. Τα δώρα που πιθανόν να χαρίσει το https://callicounisshop.gr επικοινωνούνται από το https://callicounisshop.gr αλλά και από ηλεκτρονική επικοινωνία με τη μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος στα στοιχεία που έχει δώσει ο επισκέπτης / χρήστης του https://callicounisshop.gr.
Οι προσφορές του https://callicounisshop.gr ισχύουν μόνο για παραγγελίες-αγορές που έχουν γίνει στο e-shop ανεξάρτητα από τον τόπο παράδοσης ή τρόπο πληρωμής τους.

Τρόποι Παραγγελίας

Ο βασικός τρόπος παραγγελίας προϊόντων από το https://callicounisshop.gr/ είναι
Μέσα από το Web Site του Callicounis Distilleries, στην διεύθυνση https://callicounisshop.gr/ , ολόκληρο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου.

Εν τούτοις, δεχόμαστε παραγγελίες που υποβάλλεται μέσω:
Email, στη διεύθυνση info@callicounis.gr, ολόκληρο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου.
Τηλεφώνου, στον αριθμό 27210 69805 – 69806 με απλή αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα, τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 14:00.
Στις παραγγελίες μέσω email, μην ξεχάσετε να παραλάβετε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, γιατί ακόμα και αν τα στοιχεία που μας αποστείλατε με email είναι πλήρη, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας τηλεφωνικά. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε φροντίζετε να μας παρέχετε σωστά στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο).
Θέλουμε εδώ να επαναλάβουμε ότι η παραγγελία μέσα από το https://callicounisshop.gr/ είναι η καλύτερη μέθοδος, γιατί εξασφαλίζει την πληρότητα των στοιχείων της παραγγελίας, ελαχιστοποιεί τα όποια προβλήματα που μπορεί να προέρχονται από τον ανθρώπινο παράγοντα (λάθη, παρερμηνείες εντολών κλπ.).
Συνιστούμε την χρησιμοποίηση τηλεφωνικής παραγγελίας μόνο στις περιπτώσεις παραγγελιών προϊόντων μεγάλων ποσοτήτων, όγκου ή/και βάρους και αξίας, οπότε η συνεννόηση σχετικά με τον τρόπο αποστολής, παραλαβής κλπ. είναι συνήθως απαραίτητη.

Επιβεβαίωση Παραγγελίας
Αφού έχετε καταχωρήσει την παραγγελία σας, θα λάβετε e-mail επιβεβαίωσης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτό σημαίνει πως η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί με επιτυχία στα συστήματα του https://callicounisshop.gr/. Σε τηλεφωνικές παραγγελίες, εάν δε μας έχετε δώσει κάποιο email, η επιβεβαίωση θα γίνει τηλεφωνικά.

Τρόποι Πληρωμής

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με 5 τρόπους:

1. Με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Callicounis shop
2. Με Αντικαταβολή

Μπορείτε να μας καταθέσετε τα χρήματα για τις παραγγελίες σας σε έναν από τους λογαριασμούς του Callicounis shop. Το ακριβές ποσό που συμπεριλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, θα το πληροφορηθείτε ανάλογα με την μέθοδο παραγγελίας σας.
Αν παραγγείλετε μέσα από το Web Site του ,https://callicounisshop.gr/ τότε το ακριβές ποσό εμφανίζεται στο τέλος των χρεώσεων σας.
Αν παραγγείλετε με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, θα το πληροφορηθείτε από τον συνεργάτη μας που σας βοήθησε στην υποβολή της παραγγελίας σας.

Συνιστούμε τη χρήση Web Banking, που σήμερα είναι διαθέσιμο από όλες σχεδόν τις Τράπεζες. Το Web Banking επιταχύνει σημαντικά την όλη διαδικασία, αφού τα χρήματα μεταφέρονται ταχύτερα.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρήματα που θα πρέπει να φτάσουν στον Λογαριασμό μας θα πρέπει να είναι ΑΚΡΙΒΩΣ το αναγραφόμενο ποσό στο τέλος της παραγγελίας σας τελικό, χωρίς επιβαρύνσεις ή κρατήσεις. Ειδικά στην περίπτωση του Web Banking όταν σας ζητηθεί να προσδιορίσετε ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα, (αποστολέας, παραλήπτης ή και οι δύο) θα πρέπει να επιλέξετε «Αποστολέας».
Οι Λογαριασμοί του Callicounis shop είναι οι ακόλουθοι:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παραγγελία σας θα ξεκινήσει να ετοιμάζεται μόλις τα χρήματα εμφανιστούν σε ένα από τους παραπάνω λογαριασμούς
2.Πληρωμή με Αντικαταβολή.

Για όσους προτιμούν την πιο παραδοσιακή μέθοδο πληρωμής, τα προϊόντα έρχονται μέσω του courier και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο την στιγμή της παραλαβής. Η μέθοδος αυτή έχει ένα επιπλέον κόστος (το οποίο όμως αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας σας και συμπεριλαμβάνεται στο τελικό συνολικό ποσό), δεδομένης της επιβάρυνσης είσπραξης από τις εταιρείες courier. Σε περίπτωση που επιλέξετε αυτή την μέθοδο, η παραγγελία σας θα ξεκινήσει να ετοιμάζεται μόνον αφού επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί σας. Επομένως, αμέσως μετά την παραγγελία σας, θα πρέπει να είστε διαθέσιμος/η, ώστε να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά.
Λυπούμαστε για την επί πλέον ενόχληση, αλλά είναι αδύνατον να πιστοποιήσουμε με άλλο τρόπο την ταυτότητα του παραγγέλοντος.

Τρόποι Αποστολής
Η παράδοση των προϊόντων μας γίνεται με χρέωση της αποστολής στον τελικό λογαριασμό σας.
Το κόστος της αποστολής υπολογίζεται ανάλογα με το βάρος των προϊόντων που έχετε επιλέξει και εμφανίζεται αυτόματα στον λογαριασμό σας αφού επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να παραδοθούν. (Αττική, Υπόλοιπη Ελλάδα, Νησιωτική Ελλάδα, απομακρυσμένες περιοχές).
Οι αποστολές γίνονται με courier στην διεύθυνση που θα μας δηλώσετε εσείς.
Σε κάθε περίπτωση, μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία, ο πελάτης ενημερώνεται για την εξέλιξης της παραγγελίας μέσω e-mail και τηλεφωνικά σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή του για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Έξοδα Αποστολής
Περιφέρεια :Έως 2 κιλά 2.00 €, κάθε επιπλέον κιλό 0.70 €
Χερσαίοι και Νησιώτικοι προορισμοί : Έως 2 κιλά 2.00 €, κάθε επιπλέον κιλό 1.00 €
Δυσπρόσιτες περιοχές : Έως 2 κιλά 5 €, κάθε επιπλέον κιλό 1.00 €

Σε περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής είναι με αντικαταβολή, υπάρχει επιπλέον πάγια χρέωση 1.50 €

Επιστροφές προϊόντων

Τι θα πρέπει να κάνω αν κάποιο προϊόν φτάσει σπασμένο ή ένα προϊόν χαλασμένο;
Τα προϊόντα που υποστηρίζει και προωθεί το https://callicounisshop.gr έχουν προσεκτικά επιλεγεί από ειδικούς και με γνώμονα την παρεχόμενη ποιότητα του παραγωγού ή προμηθευτή μας. Το https://callicounisshop.gr αποθηκεύει όλα τα προϊόντα σε κλιματιζόμενους χώρους που τηρούν αυστηρά τις προδιαγραφές αποθήκευσης και συντήρησης του κάθε προϊόντος. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ώστε τα προϊόντα που προωθούμε στους πελάτες μας να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα προϊόν μπορεί να είναι χαλασμένο χωρίς -τις περισσότερες φορές- με δική μας ευθύνη. Δεχόμαστε επιστροφές προϊόντων τα οποία είναι χαλασμένα, χωρίς κανένα περιορισμό, εφ’ όσον το πρόβλημα διαπιστωθεί από εσάς και μας πληροφορήσετε σχετικά το αργότερο μετά επτά ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Παρακαλούμε τους πελάτες μας να μας ενημερώνουν σχετικά μέσω της ιστοσελίδας “Επικοινωνία” επιλέγοντας σαν θέμα επικοινωνίας “Σχετικά με μια παραγγελία” και αναγράφοντας το ακριβές πρόβλημα. Αρμόδιος συνεργάτης πιθανόν να επικοινωνήσει με τον πελάτη σχετικά, ο δε πελάτης ενημερώνεται για την αποδοχή της επιστροφής μέσω email.
Στην αναγραφή του προβλήματος παρακαλούμε να δηλώνετε και εάν επιθυμείτε την επιστροφή των χρημάτων στον λογαριασμό σας ή την αντικατάσταση του χαλασμένου προϊόντος. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το χαλασμένο προϊόν, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε σχετικά τον προμηθευτή μας. Η επιστροφή γίνεται αδάπανος για τον πελάτη, η δε επιστροφή των χρημάτων ή η αντικατάσταση του προϊόντος γίνεται μετά την παραλαβή από το https://callicounisshop.gr του χαλασμένου προϊόντος.
Παράγγειλα κάποια προϊόντα από λάθος. Μπορώ να τα επιστρέψω αφού τα έχω παραλάβει;
Δεχόμαστε την ακύρωση μιας παραγγελίας αδάπανος για τον πελάτη εφόσον η παραγγελία ακυρωθεί πριν από την αποστολή της. Σε περίπτωση ακύρωσης αφού έχει αποσταλεί παραγγελία και πριν την παράδοσή της, ο πελάτης επιβαρύνεται μόνον με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς. Η επιβάρυνση αυτή ισχύει και σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας που, για οποιονδήποτε λόγο, αποστέλλεται στον πελάτη χωρίς επιβάρυνση αποστολής.

Δεν αποδεχόμαστε ακύρωση ή επιστροφή παραγγελίας μετά την παραλαβή της από τον πελάτη. Δεχόμαστε την ακύρωση παραγγελίας η οποία περιέχει προϊόντα ή συσκευασία προσωποποιημένη για τον πελάτη ή τον παραλήπτη (π.χ. έχει χαραχθεί ή εκτυπωθεί στην συσκευασία το ονοματεπώνυμο του πελάτη ή του παραλήπτη) μόνον εφόσον η παραγγελία ακυρωθεί εντός 24 ωρών από την τοποθέτησή της

Πως θα μου επιστραφούν τα χρήματα που έδωσα στην περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας μου, ή επιστροφής προϊόντων;
Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων προς τον πελάτη για οποιονδήποτε λόγο γίνεται μόνο με πίστωση του λογαριασμού του πελάτη από τον οποίο έγινε η ανάληψη των χρημάτων
Σε περίπτωση που η αρχική είσπραξη έγινε με αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων γίνεται σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελατης με email του προς το https://callicounisshop.gr. Το https://callicounisshop.gr θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πίστωση του λογαριασμού του πελάτη με το προς επιστροφή ποσό να γίνει το ταχύτερο δυνατόν, αλλά λόγω των τραπεζικών εργασιών που λαμβάνουν χώρα, τούτο δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί πριν από την παρέλευση 4 εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση του προς επιστροφή ποσού.